คาดการณ์ Gold รายสัปดาห์ โดย EXNESS.COM

1,237

คาดการณ์ Gold รายสัปดาห์ -เป็นกลาง โดย EXNESS.COM

จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ)

1765.00

จุดที่ต้องการ

สถานะซื้อสูงกว่า 1765.00 เป้าหมายต่อไปที่ 1965.00 และ 2075.00

ทางเลือกการลงทุน

ต่ำกว่า 1765.00 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1670.00 และ 1600.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค

มีการสร้างฐานแนวรับที่ 1765.00 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน

แนวต้าน

2150.00 **

2075.00 ***

1965.00 ***

1837.00 สุดท้าย

แนวรับ

1765.00 ***

1670.00 ***

1600.00 **

จำนวนเครื่องหมายดอกจันแสดงถึงความแข็งแกร่งของระดับแนวรับและระดับแนวต้าน