Price pattern รูปแบบของราคาที่จะซื้อ(Buy)จะขาย(Sell)ในตลาดForex

0 1,927

 

Price pattern รูปแบบของราคาที่จะซื้อ(Buy)จะขาย(Sell)ในตลาดForex 

Price pattern รูปแบบของราคาที่จะซื้อ(Buy)จะขาย(Sell)ในตลาดForex  นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจในการเทรดหรือการเปิดสถานะซื้อขายสกุลเงิน รูปแบบของราคา หรือรูปแบบกราฟ(Price pattern) นั้นเป็นรุปแบบของราคาที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อจะใช้ดูว่าอนาคตมีโอกาสเกิดขึ้นแบบเดิมนี้หรือไม่ ซึ่งก็ใช่ว่าจะเป็นไปตามนี้เสมอไปเพราะนัก่ลงทุนก็เห็นกราฟเช่นเดียวกับเรา  ดังนั้นก็จะมีคนที่มองต่างจากที่เรามองแน่นอน  ซึ่งถ้ามองหรือเห็นในแบบเดียวกันในฝั่งที่มากกว่าก็จะสามารถกำหนดทิศทางของราคาหรือกราฟได้  ซึ่งอาจทำให้ไม่เป็นไปตามรูปแบบของราคาที่เป็นมาในอดีตก็เป็นได้  ไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับตลาดForex(ฟอเร็กซ์)

สไตร์การเทรดของแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันไปบางคนอาจจะถนัดใช้อินดิเคเตอร์ใน mt4,5 เพื่อใช้ประกอบกับการดูกราฟราคาในการตัดสินใจ บางคนชอบการดูกราฟเปล่าๆ เพื่อใช้ในการเทรดซึ่งก็ทำให้เทรดได้กำไรเช่นเดียวกัน ไม่ขึ้นอยู่กับวิธีการ ขอแค่มีความถนัดในวิธีนั้นๆ ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องและชำนาญก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการเทรดได้

สำหรับรูปแบบของราคาที่สำคัญที่จะนำเสนอนั้นมี 3 แบบคือ

1.ทิศทางต่อเนื่อง (continuation pattern) 

เป็นรูปแบบทิศทางต่อเนื่องขาขึ้น จะทำรูปแบบราคาแบบต่างๆ แล้วก็ไปต่อในทิศทางขาขึ้น ดังในรูปภาพ

continuation-forex-Bullish

รูปแบบต่อเนื่องในทิศทางขาลง เป็นการทำรูปแบบต่างๆในขาลง ซึ่งก็จะมีรูปแบบคล้ายกับขาขึ้นจะต่างกันตรงเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงนั่นเอง ดังในรูปภาพ

continuation-forex-bearish

2.เปลี่ยนทิศทาง (Reversal pattern)

เป็นรูปแบบที่มีการเปลี่ยนทิศทางกะทันหัน ซึ่งอาจมีปัจจัยหลายอย่างทำให้ราคานั้นเปลี่ยนทิศทางไป อาจจะได้เทคนิคของรูปแบบกราฟ หรืออาจเป็นเพราะมีข่าวสำคัญทางเศรษฐกิจต่อค่าเงินนั้นๆจึงทำให้ราคาเปลี่ยนทิศทางได้ ดังในรูปภาพ

เปลี่ยนทิศทางขาขึ้น(Reversal pattern bullish)

change-pattern-bullish

เปลี่ยนทิศทางขาขึ้น(Reversal pattern bullish)

change-pattern-bearish

3.ไม่ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง (Sideway pattern)

เป็นรูปแบบของราคาที่มีการซื้อขายน้อย ทำให้กราฟเคลื่อนที่น้อย หรือกลับไปกลับมาที่เดิมในวงแคบๆ ดังในรูปภาพ

forex-pattern-sideway

จากทั้ง3 รูปแบบหลักๆของ price pattern นั้นก็จะสามารถแบ่งรูปแบบของราคาได้ 7 รูปแบบ ที่เทรดเดอร์หรือนักลงทุนนิยมใช้วิเคราะห์ในการเข้าเทรด ดังนี้

 

เรียบเรียงโดย admin www.intrendforex.com