วิเคราะห์กราฟ AUDUSD วันที่ 23 เม.ย. 2020 โดย EXNESS.COM

851

วิเคราะห์กราฟ AUDUSD วันที่ 23 เม.ย. 2020 โดย EXNESS.COM

AUD/USD อาจขึ้น 21 – 46 จุด

จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ)

0.6290

จุดที่ต้องการ

สถานะซื้อสูงกว่า 0.6290 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6350 และ 0.6375

ทางเลือกการลงทุน

ต่ำกว่า 0.6290 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6265 และ 0.6250 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค

RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน

0.6395

0.6375

0.6350

0.6329 สุดท้าย

0.6290

0.6265

0.6250

จำนวนเครื่องหมายดอกจันแสดงถึงความแข็งแกร่งของระดับแนวรับและระดับแนวต้าน