วิเคราะห์กราฟ AUDUSD วันที่ 27 เม.ย. 2020 โดย EXNESS.COM

884

วิเคราะห์กราฟ AUDUSD วันที่ 27 เม.ย. 2020 โดย EXNESS.COM

AUD/USD อาจขึ้น 20 – 50 จุด

จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ)

0.6400

จุดที่ต้องการ

สถานะซื้อสูงกว่า 0.6400 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6470 และ 0.6500

ทางเลือกการลงทุน

ต่ำกว่า 0.6400 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6375 และ 0.6355 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค

RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน

0.6525

0.6500

0.6470

0.6450 สุดท้าย

0.6400

0.6375

0.6355

จำนวนเครื่องหมายดอกจันแสดงถึงความแข็งแกร่งของระดับแนวรับและระดับแนวต้าน