วิเคราะห์คู่เงิน AUD/USD โดย EXNESS.COM วันที่ 10/4/2020

860

วิเคราะห์คู่เงิน AUD/USD โดย EXNESS.COM วันที่ 10/4/2020

AUD/USD อาจขึ้น 38 – 93 จุด

จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ)

0.6275

จุดที่ต้องการ

สถานะซื้อสูงกว่า 0.6275 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6360 และ 0.6415

ทางเลือกการลงทุน

ต่ำกว่า 0.6275 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6245 และ 0.6205 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค

RSI สนับสนุนให้เกิดแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน

0.6460

0.6415

0.6360

0.6322 สุดท้าย

0.6275

0.6245

0.6205

จำนวนเครื่องหมายดอกจันแสดงถึงความแข็งแกร่งของระดับแนวรับและระดับแนวต้าน

เครดิต : www.exness.com