วิเคราะห์คู่เงิน AUDUSD วันที่ 5/6/63 โดย EXNESS.COM

1,030

วิเคราะห์คู่เงิน AUDUSD วันที่ 5/6/63 โดย EXNESS.COM

UD/USD อาจขึ้น 26 – 56 จุด

จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ)

0.6915

จุดที่ต้องการ

สถานะซื้อสูงกว่า 0.6915 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7025 และ 0.7055

ทางเลือกการลงทุน

ต่ำกว่า 0.6915 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6880 และ 0.6850 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค

RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน

0.7100

0.7055

0.7025

0.6999 สุดท้าย

0.6915

0.6880

0.6850

จำนวนเครื่องหมายดอกจันแสดงถึงความแข็งแกร่งของระดับแนวรับและระดับแนวต้าน