วิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD โดย EXNESS.COM วันที่ 17/4/2020

844

วิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD โดย EXNESS.COM วันที่ 17/4/2020

EUR/USD อาจขึ้น 19 – 34 จุด

จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ)

1.0845

จุดที่ต้องการ

สถานะซื้อสูงกว่า 1.0845 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0890 และ 1.0905

ทางเลือกการลงทุน

ต่ำกว่า 1.0845 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.0830 และ 1.0815 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค

RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน

1.0935

1.0905

1.0890

1.0871 สุดท้าย

1.0845

1.0830

1.0815

จำนวนเครื่องหมายดอกจันแสดงถึงความแข็งแกร่งของระดับแนวรับและระดับแนวต้าน

cr. www.exness.com