วิเคราะห์ Gold Spot โดย EXNESS.COM วันที่ 21/4/2020

839

วิเคราะห์ Gold Spot โดย EXNESS.COM วันที่ 21/4/2020

Gold spot อาจร่วงถึง 1660.00 – 1669.00

จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ)

1690.00

จุดที่ต้องการ

สถานะขายต่ำกว่า 1690.00 เป้าหมายต่อไปที่ 1669.00 และ 1660.00

ทางเลือกการลงทุน

สูงกว่า 1690.00 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1698.00 และ 1703.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค

ยังคงมีแนวโน้มลดลงในขณะนี้ และทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาแข็งแกร่ง

แนวรับและแนวต้าน

1703.00

1698.00

1690.00

1678.00 สุดท้าย

1669.00

1660.00

1650.00

จำนวนเครื่องหมายดอกจันแสดงถึงความแข็งแกร่งของระดับแนวรับและระดับแนวต้าน