Gold อาจร่วงถึง 1687.00 – 1696.00

286

Gold อาจร่วงถึง 1687.00 – 1696.00

จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ)

1710.00

จุดที่ต้องการ

สถานะขายต่ำกว่า 1710.00 เป้าหมายต่อไปที่ 1696.00 และ 1687.00

ทางเลือกการลงทุน

สูงกว่า 1710.00 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1718.00 และ 1724.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค

RSI อยู่รอบๆ บริเวณเป็นกลางที่ 50%

แนวรับและแนวต้าน

1724.00

1718.00

1710.00

1704.60 สุดท้าย

1696.00

1687.00

1680.00

จำนวนเครื่องหมายดอกจันแสดงถึงความแข็งแกร่งของระดับแนวรับและระดับแนวต้าน